اخبار

واکسن کرونا مورد تایید در ایران

واکسن کرونا موردتایید در ایران (اول دیماه ۹۹)

انواع واکسن کرونا که تا اول دی ماه ۱۳۹۹ در ایران ، موفق به دریافت تاییدیه مصرف شده اند و یا در شرف دستیابی به تاییدیه نهایی مصرف هستند عبارتند از:

واکسن کرونا
• واکسن تولیدی مشترک شرکت های آمریکایی و آلمانی به نام فایزر-بیو ان تک Pfizer-BioNtech.

این واکسن کرونا از نوع واکسن های ژنتیکی است و برای نگهداری و حمل و نقل نیاز به شرایط حرارتی ویژه حدود منفی ۷۰ درجه سانتیگراد دارد. این واکسن در دو نوبت به فاصله ۲۱ روز تزریق می شود. در حال حاضر دو کشور آمریکا و انگلستان استفاده از این واکسن را آغاز کرده اند و در کشورهای دیگری مانند کانادا، سنگاپور، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و بحرین تاییدیه مصرف گرفته است.

• واکسن تولیدی شرکت آمریکایی به نام مودرنا Moderna.

این واکسن کرونا هم از نوع ژنتیکی است و استفاده آن از اول دی ۱۳۹۹ در آمریکا آغاز می شود. این واکسن برای نگهداری و حمل و نقل نیاز به حرارت منفی ۲۰ درجه سانتیگراد دارد ولی تا یک ماه می تواند در دمای یخچال ۸-۲ درجه نیز کارایی خود را حفظ نماید. این واکسن نیز ۲ نوبت به فاصله ۲۸ روز تزریق می شود. علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا برای ۱۶۰ میلیون دوز از این واکسن قرار داد بسته است.

• واکسن تولیدی شرکت چینی به نام سینووک Sinovac .

این واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده است. این واکسن در کشورهای مختلف مانند ترکیه و برزیل مطالعه بالینی شده است. تعداد زیادی از کشورها برای تولید مشترک آن مانند برزیل و اندونزی و هند که از تولید کنندگان بزرگ واکسن هستند قرارداد بسته اند. در کشور چین در حال استفاده محدود است و اندونزی اولین محموله آن را برای مصرف وارد کرده است. دو نوبت واکسن به فاصله ۲ هفته تزریق می شود. در دمای یخچال نگهداری می شود.

• واکسن تولیدی شرکتهای چینی سینوفارم Sinopharm در شهرهای ووهان و پکن.

این واکسن کرونا نیز از نوع غیر فعال شده است. در بحرین و امارات متحده عربی تاییدیه مصرف گرفته و تا کنون در کشور چین مصرف شده است. دو نوبت واکسن به فاصله ۳ هفته تزریق می شود. در دمای یخچال نگهداری می شود.

• واکسن تولیدی شرکت چینی کانسینو CanSino.

این واکسن کرونا بر مبنای استفاده از یک ویروس غیرفعال شده بعنوان حامل آنتی ژن واکسن است. از آدنوویروس غیرفعال شده بعنوان حامل استفاده می کند. این واکسن از تابستان در نیروهای نظامی چین در حال مصرف است. مطالعه بالینی در کشورهای عربستان، پاکستان و روسیه در حال انجام است. این واکسن فقط یک نوبت تزریق می شود. در دمای یخچال نگهداری می شود.

• واکسن تولیدی شرکت روسی گامالیا Gameleya به نام اسپوتنیک پنج.

این واکسن کرونا بر مبنای استفاده از یک ویروس غیرفعال شده بعنوان حامل آنتی ژن واکسن است. از آدنوویروس غیرفعال شده بعنوان حامل استفاده می کند. ۲ نوبت از واکسن به فاصله ۳ هفته تزریق می شود. در حال مطالعه جهت تولید نوع قابل نگهداری در دمای یخچال هستند ولی در حال حاضر واکسن آنها باید در فریزر نگهداری شود.

• واکسن تولیدی شرکت انگلیسی سوئدی آکسفورد-آسترازنکا Oxford/AstraZeneca.

این واکسن بر مبنای استفاده از یک ویروس غیرفعال شده بعنوان حامل آنتی ژن واکسن است. از آدنوویروس غیرفعال شده بعنوان حامل استفاده می کند. ۲ نوبت از واکسن به فاصله ۴ هفته تزریق می شود. مطالعات این واکسن در کشورهای مختلفی انجام شدهو برای تولید ۲ میلیارد دوز واکسن تا انتهای سال آینده برنامه ریزی کرده است. در دمای یخچال نگهداری می شود.

• واکسن تولیدی شرکت آمریکایی جانسون و جانسون Johnson & Johanson.

این واکسن کرونا بر مبنای استفاده از یک ویروس غیرفعال شده بعنوان حامل آنتی ژن واکسن است. از آدنوویروس غیرفعال شده بعنوان حامل استفاده می کند. در حال بررسی ارجحیت و کارایی استفاده یک نوبت و یا دو نوبت واکسن هستند. در دمای یخچال نگهداری می شود.

• واکسن تولیدی شرکت آمریکایی نوواوکس Novavax.

این واکسن بر مبنای تکثیر بخشی از ویروس در محیط کشت سلولی تولید می شود. دو نوبت واکسن به فاصله ۲۱ روز تزریق می شود. در دمای یخچال نگهداری می شود.

• واکسن تولیدی شرکت بهارات هندوستان Bharat Biotech.

این واکسن کرونا از نوع ویروس غیرفعال شده است. در حال حاضر مطالعه روی ۲۵۸۰۰ نفر در گروه سنی بالای ۱۸ سال در حال انجام است و در ماههای آینده نتایج آن روشن می شود. دو نوبت واکسن به فاصله ۲۸ روز تزریق می شود. در دمای یخچال نگهداری می شود.
منبع: معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن