گزارش عوارض جانبی داروها (ADR)

شما می توانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی یا تجربه نامطلوب در نتیجه مصرف داروهای شرکت سلامت پرمون امین، از یکی از روش های زیر به ما اطلاع رسانی نمایید:

• شماره تماس:  ۰۲۱۸۸۶۹۱۰۹۹​

• پست الکترونیک: info@spameda.com

• فرم گزارش عوارض جانبی که میتوانید در ادامه مشاهده و تکمیل نمایید: