تضمین کیفیت

شرکت سلامت پرمون امین سیستم مدیریت کیفیت خود را برای حصول اطمینان از انطباق محصولات خود با خواسته های تعیین شده استانداردGMP  ایجاد، مستقر و نگهداری نموده است و با طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت دستیابی به اهداف زیر را پیگیری می کند:

1-توسعه نیروی انسانی و ایجاد محیط مناسب برای نوآوری، خلاقیت، کمال جویی و مشارکت در کارکنان شرکت

2-توسعه فرآیندها به منظور توسعه سبد محصول، ارتقا کیفیت محصولات موجود و دستیابی به تکنولوژی‌های نوین.

اجرای یک سیستم کیفیت موثر نیازمند صرف زمان، منابع مالی و انسانی است ولی ما معتقدیم که سود اجرای یک سیستم کیفیت موثر بیشتر از هزینه های آن خواهد بود.

واحد تضمین کیفیت در تلاش است تا با مشخص کردن مسیر اجرای یک سیستم کیفیت (Quality System) به روز و کارآمد و توصیف ساختارهای کلی سیستم مدیریت کیفیت شرکت و مجموعه فرآیندها و فعالیت‌هایی که سازمان در راه شکل‌دهی و تکوین کیفیت و به عبارت بهتر، به‌منظور مدیریت کیفیت در راستای مقررات سازمان غذا و دارو، مقررات بین المللی صنعت داروسازی و الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، دارویی با کیفیت، اثربخش و با ایمنی مناسب برای مصرف کنندگان و بیماران فراهم شود.

واحد تضمین کیفیت با بخش های مستندات، آموزش، کنترل فرآیندها، معتبرسازی، احراز کیفیت و کالیبراسیون در تلاش است تا از تولید محصول نامنطبق جلوگیری کند.